written by
Inge Braem

Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement

Sociaal Secretariaat 1 min

Indien er in jouw onderneming wordt gewerkt met een tijdsregistratiesysteem, dient dit te worden vermeld in het arbeidsreglement. Met een tijdsregistratiesysteem wordt o.a. bedoeld: een prikklok, een elektronische tijdsregistratie, inloggen op het bedrijfsnetwerk en dergelijke.

Het arbeidsreglement moet melding maken van de manieren om de arbeid te controleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controle op de aanwezigheid van de werknemer en de controle van de effectieve prestaties. Dit heeft tot gevolg dat in het arbeidsreglement melding moet worden gemaakt van het controlesysteem wanneer de werkgever ervoor gekozen heeft om de arbeidstijd van de werknemers te laten registreren.

Daarnaast moet ook de nodige omkadering worden geboden d.m.v. het opnemen van de gebruiksaanwijzingen bij het gekozen controlesysteem. Dit omvat o.a. de verplichting om bij aankomst en bij het verlaten van de onderneming te prikken, het verbod om een andere werknemer voor je te laten prikken, …

Om te voldoen aan bovenstaande vereisten is het aangewezen om een bijlage toe te voegen aan het arbeidsreglement met een clausule m.b.t. meting van en controle op arbeid, voor zover dit nog niet is gebeurd.

tijdsregistratie tijdsregistratiesysteem