written by
Inge Braem

Voorstel tot wijziging van het bevoegdheidsgebied van PC 340: orthopedische technologieën

Sociaal Secretariaat 1 min

De minister van Werk bracht ter kennis dat hij overweegt om het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de orthopedische technologieën (PC 340) te laten wijzigen.

Het paritair comité voor de orthopedische technologieën (PC 340) zal dan bevoegd zijn voor de werknemers en de werkgevers van de ondernemingen:

 • die orthopedische technologische hulpmiddelen op maat vervaardigen, aanpassen, onderhouden, herstellen, verkopen en/of verhuren en hierbij rechtstreeks in contact komen met klanten/patiënten om hen persoonlijk bij te staan en zorg te verlenen;
 • die hoofdzakelijk orthopedische technologische hulpmiddelen vervaardigen, aanpassen, onderhouden en/of herstellen.

Onder orthopedisch technologisch hulpmiddel wordt verstaan: elk instrument, toestel, apparaat of ander artikel dat door de fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor één of meer van de volgende specifieke medische doeleinden:

 • preventie, behandeling of verlichting van ziekte;
 • behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of een beperking;
 • vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch of pathologisch proces of een fysiologische of pathologische toestand.

Het gaat dus onder meer om:

 • mobiliteits- en thuiszorghulpmiddelen: gewone en elektrische rolstoelen en scooters, statafels, driewielers, krukken of loophulpen;
 • bandages en orthesen: breukbanden, buikgordels, lumbostaten, stoma- en incontinentiehulpmiddelen, therapeutische steunkousen, orthopedische steunzolen, korsetten, halskragen en orthopedische apparaten;
 • prothesen: gelaats- en borstprothesen en prothesen voor verschillende ledematen;
 • orthopedisch schoeisel.

Het paritair comité voor de orthopedische technologieën zal echter niet bevoegd zijn voor de ondernemingen die:

 • hoofdzakelijk of met een onderscheiden groep werknemers orthopedische keurzen, bandages en lingerie vervaardigen en onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf of van het paritair comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf vallen;
 • hoofdzakelijk mobiliteits- en thuiszorghulpmiddelen vervaardigen en die onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw vallen;
 • hoofdzakelijk podologische steunzolen vervaardigen en/of de activiteit van podoloog uitoefenen.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, BS 14 maart 2024

orthopedische technologie bevoegdheidsgebied